+48 41 20-20-500 info@slavis.net

Programy CAT – same zalety

Zapraszamy do korzystania z usług naszego biura tłumaczeń. Do każdego zlecenia wykorzystujemy programy CAT. Dzięki nim tłumaczenia wykonujemy szybciej, dokładniej, a cena tłumaczeń jest niższa.

Slavis - tłumaczenia niemiecki

Strony internetowe, dokumenty MS Office czy pliki przeznaczone do publikacji. Trados, Transit lub inny program CAT pozwala przetłumaczyć je szybciej i lepiej.

Programy CAT

Aplikacje CAT (ang. Computer Aided Translation lub Computer Assisted Translation) to programy wspomagające tłumaczenie. To narzędzia, dzięki którym tłumacz pracuje szybciej, efektywniej i dokładniej.

Programy CAT to między innymi Trados (obecnie SDL Trados Studio) i Transit (Transit XV i Transit NXT). Narzędzi tego typu jest więcej. Za standard przez wielu uważany jest Trados, jako najlepiej dopracowane narzędzie CAT, o długiej historii, zapewniające nieocenioną pomoc w tłumaczeniu.

Biuro tłumaczeń Slavis od wielu lat używa programów Trados, Transit NXT i Wordfast, ułatwiających tłumaczenie plików MS Office i dokumentów programów DTP: Pagemaker, QuarkXpress, Indesign i FrameMaker.

Korzystanie z programów CAT pozwala również efektywniej tłumaczyć pliki i treści stron internetowych, w czym nasze biuro tłumaczeń się specjalizuje. Więcej »

Profesjonalni tłumacze używają narzędzi CAT

Wszystkie tłumaczenia zlecamy tłumaczom specjalizującym się w swoich dziedzinach. To tłumacze zawodowi, dla których efektywność ale i komfort tłumaczenia są niezwykle istotne. Ponadto programy CAT zapewniają doskonałą kontrolę nad jakością tłumaczenia. Stosowanie ich to zysk zarówno dla tłumacza, jak i zleceniodawcy.

Dlatego większość profesjonalnych tłumaczy korzysta z programów wspomagających tłumaczenie. Nie mogą sobie pozwolić na niższą jakość i wolniejszą pracę, a do tego mniej efektywną. Tłumaczenia muszą być dziś wykonywane efektywniej i na wyższym poziomie. Jest to możliwe wyłącznie przy użyciu narzędzi CAT.

Biuro tłumaczeń tylko z programami CAT

Jeśli zgłaszasz się do biura tłumaczeń lub tłumacza, zawsze pytaj, czy tłumaczenie zostanie wykonane z użyciem programu Trados lub podobnego.

Nasze biuro tłumaczeń wykonuje niemal wszystkie tłumaczenia z wykorzystaniem programów CAT. Przekonaj się, Zapytaj o ofertę »


Zyskasz wyższą jakość, krótszy czas reliazacji i być może niższą cenę. Programy CAT nie tłumaczą za tłumacza, ale znacznie usprawniają jego pracę.

Jak działają programy CAT

Program CAT wczytuje plik przeznaczony do tłumaczenia. Dzieli go na mniejsze części (tzw. segmenty), a tłumacz zaczyna je tłumaczyć – segment po segmencie.

Podczas tłumaczenia tłumacz może w każdej chwili wrócić do przetłumaczonych już treści, aby je sprawdzić, poprawić czy porównać z aktualnie tłumaczonym fragmentem tekstu.

Pamięć tłumaczeniowa

Do największych zalet programów CAT należy tzw. pamięć tłumaczeniowa (ang. translation memory). To zwykle plik lub baza danych, w której program wspomagający tłumaczenie zapamiętuje przetłumaczone segmenty: tekst źródłowy i jego tłumaczenie.

Jeśli podczas tłumaczenia tłumacz natrafi na segment podobny lub identyczny z segmentem, który już wcześniej przetłumaczył, program automatycznie podpowie mu wprowadzone przez niego wcześniej tłumaczenie.

Powtórzenia i fuzzy matches

Segmenty identyczne z segmentem, który już się pojawił w tekście, to tak zwane powtórzenia (ang. repetitions). Z kolei segmenty w dużym stopniu do niego podobne to tzw. fuzzy matches.

Program CAT można tak skonfigurować, aby automatycznie używał tłumaczenia zachowanego w pamięci tłumaczeniowej podczas natrafiania na "powtórzenia", czyli segmenty identyczne z już wcześniej przetłumaczonym fragmentem.

Im więcej powtórzeń i podobnych fragmentów, tym szybsze i tańsze tłumaczenie.

Przykład

Wyobraźmy sobie katalog części zamiennych zawierający sto części, występujących w wielu wariantach. Każdy wariant to nazwa części plus dodatkowe oznaczenie z użyciem cyfr.

Program CAT pozwala zaoszczędzić tłumaczenia wszystkich powtarzanych nazw, strona po stronie.

Dzięki użyciu programu wspomagającego tłumaczenie proces przekładu ograniczy się do przetłumaczenia pierwszego wystąpienia każdej nazwy. Wszystkie kolejne wystąpienia są tłumaczone automatycznie przez program – w ułamkach sekund.

W rezultacie tłumaczenie całego katalogu zajmuje i kosztuje niemal tylko tyle, co przetłumaczenie stu nazw. Im większy katalog, tym większy zysk użycia programu wspomagającego tłumaczenie.

Czas, cena i jakość tłumaczenia

Wykorzystywanie narzędzi CAT bezpośrednio pozwala optymalizować najważniejsze parametry tłumaczenia, tzn. czas realizacji, koszty oraz jakość tłumaczenia.

Czas tłumaczenia i jego ogólny koszt zależą bezpośrednio od liczby powtórzeń i podobnych fragmentów w całym dokumencie lub wielu plikach należących do jednego projektu tłumaczeniowego.

Z kolei wyższa jakość to wypadkowa działania trzech funkcji większości programów CAT:

 • pamięci tłumaczeniowych
 • zarządzania terminologią
 • zapewniania jakości

Zarządzanie terminologią

Programy CAT zapewniają nie tylko spójność tłumaczenia identycznych lub podobnych segmentów dzięki użyciu pamięci tłumaczeniowych. Istotna jest również możliwość zarządzania terminologią.

Wiele dokumentów ma swoją specyfikę i wymaga stosowania specjalistycznej terminologii. W ich przypadku bardzo ważne jest, aby ta terminologia była używana spójnie w całym dokumencie, w całym zestawie dokumentów lub w kolejnych wersjach dokumentacji, na przykład kolejnych wersji produkowanego urządzenia.

Aplikacje wspomagające tłumaczenie są wyposażone w specjalny moduł do zarządzania terminologią. Wystarczy wgrać listę najważniejszych terminów wraz z ich tłumaczeniem, aby podczas tłumaczenia kolejnych dokumentów, gdy tylko dany termin pojawi się w tekście źródłowym, tłumaczowi wyświetliła się podpowiedź, że dana nazwa czy określenie powinno być tłumaczone z użyciem dokładnie takiego a nie innego określenia.

Dzięki temu możliwe jest zachowanie spójnej terminologii nawet w przypadku, gdy kolejne dokumenty są tłumaczone przez różnych tłumaczy. Każdy z nich może otrzymać listę terminologiczną do użycia, a program dopilnuje, aby zostały one użyte.

Funkcja zapewniania jakości

Niemal wszystkie programy CAT są wyposażone w moduł zapewniania jakości QA (ang. quality assurance). Ich rolą jest umożliwienie kontroli tłumaczenia na wielu płaszczyznach.

Moduł QA pozwala skontrolować, czy cały tekst został kompletnie przetłumaczony, czy nie ma pozostawionych nieprzetłumaczonych fragmentów tekstu itp.

Moduł QA wychwytuje m.in. segmenty, w których:
 • tekst tłumaczenia pozostał identyczny z tekstem źródłowym
 • wartości liczbowe w tłumaczeniu różnią się od tych w tekście oryginału
 • tłumaczenie jest różne od tłumaczenia podobnych segmentów tłumaczonych wcześniej
 • tłumaczenie kończy się spacją lub kropką, inaczej niż tekst oryginału
 • tłumaczenie ma inne formatowanie niż tekst oryginału

i wiele innych przypadków zdefiniowanych jako błędy w tłumaczeniu.

Zachowanie oryginalnego wyglądu

Do niewątpliwych korzyści z używania programów wspomagających tłumaczenie należy też funkcja, która w przypadku tłumaczeń jest niezwykle istotna. To możliwość zachowania formatu oryginalnego dokumentu.

Masz do tłumaczenia ulotki, książki, katalogi czy instrukcje obsługi? Skontaktuj się z nami! Sprawdź naszą ofertę!

Zamów wycenę »

Wczytanie dokumentów źródłowych

Programy CAT wczytują dokument źródłowy i udostępniają tłumaczowi zawarty w nim tekst, dzieląc go na segmenty. Podczas wczytywania zachowują wszystkie lub większość informacji o formatowaniu tekstu i całego dokumentu, zawartych w nich elementów graficznych, układu strony itd.

Eksport dokumentów z tłumaczeniem

Po zakończeniu tłumaczenia uruchamiana jest funkcja eksportu tłumaczenia. Program zapisuje plik składający się z odczytanego na początku dokumentu oryginalnego i wykonanego tłumaczenia, które zostaje w nim podmienione w miejsce tekstu źródłowego.

W ten sposób powstaje kopia oryginału z podmienionym tekstem na tłumaczenie wykonane przez tłumacza w programie CAT. Jeśli przed eksportem uruchomimy funkcję QA Checker (modułu sprawdzania jakości), będziemy mieć pewność, że tłumaczenie będzie tak samo sformatowane jak tekst oryginalny, np. tekst pogrubiony w oryginale będzie pogrubiony w tłumaczeniu itd.

Programy CAT w skrócie:

 • redukują czas tłumaczenia
 • obniżają cenę tłumaczenia
 • zapewniają spójność
 • pozwalają kontrolować dokładność tłumaczenia
 • podpowiadają, jak przetłumaczyć kolejne fragmenty tekstu
 • pomagają stosować jednolitą terminologię
 • pozwalają tłumaczyć pliki z zachowaniem ich oryginalnego wyglądu

Zalety programów CAT

 • szybka, dokładna analiza
 • obsługa wielu formatów plików
 • niższa cena
 • krótsze terminy
 • lepsza kontrola
 • wyższa jakość tłumaczenia
 • zachowany oryginalny format
 • lepsza oferta z każdym kolejnym projektem

Użycie programu CAT to zawsze lepsza oferta, z każdym kolejnym tłumaczeniem.

Strony internetowe

HTML, PHP, XML

Tłumaczymy pliki stron, wyciągi z baz danych, treści systemów CMS.

Wordpress

Wykonujemy tłumaczenia tekstów systemów zarządzania treścią, w tym serwisów Wordpress. Dodajemy nowe wersje językowe, organizujemy serwisy wielojęzyczne.

Wykorzystujemy do tego programy CAT, głównie program Trados, a także własne rozwiązania IT.

Dokumenty techniczne

Programy CAT pozwalają nam efektywnie tłumaczyć wszelkiego typu dokumenty techniczne. Dzięki nim tłumaczenia są spójne, a przetłumaczone dokumenty zachowują format oryginałów.

Tłumaczenie kolejnych wersji plików jest coraz efektywniejsze. Tłumaczony jest tylko nowy lub zmieniony tekst. Niezmienione teksty z poprzednich wersji pozostają bez zmian. Więcej »

Na wszystkie języki

Tłumaczenia z użyciem narzędzi CAT realizujemy na niemal wszystkie obsługiwane przez nas języki. Z tłumaczeniem odsyłamy pliki pamięci tłumaczeniowych, które podczas tłumaczenia nowych wersji mogą sprawić, że tłumaczenie będzie szybsze i tańsze.