Norma ISO 17100:2015 Usługi tłumaczeniowe

Norma jakości ISO 17100:2015

Norma jakości ISO 17100 i jej wytyczne są dla nas jako biura tłumaczeń bardzo ważne. Procedury i wymogi odnośnie jakości i bezpieczeństwa zapewniają odpowiedni poziom świadczonych usług.

Slavis - norma ISO 17100:2015

Wszystkie procedury w naszej firmie są wykonywane zgodnie z wytycznymi tej normy. Poniżej przedstawiamy część wymogów, jakie certyfikowane biuro tłumaczeń jak Slavis musi spełniać.

Masz tekst do tłumaczenia?

Sprawdź cenę tłumaczenia swoich dokumentów lub strony internetowej.
Zamów bezpłatną wycenę!

Tłumaczenia z certyfikatem ISO 17100

Certyfikat ISO 17100 daje naszym klientom gwarancję, że:

 • nasi tłumacze to tłumacze zawodowi z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem
 • dostarczane przez nas tłumaczenia są dodatkowo sprawdzane
 • nasi menedżerowie projektów to specjaliści w branży tłumaczeniowej.

Ponadto realizowanie usług tłumaczeniowych zgodnie z ISO oznacza, że:

 • wszystkie procesy podlegają u nas kontroli i rejestracji w systemie zarządzania jakością
 • wszelkie działania wykonujemy zgodnie z wytycznymi naszych klientów
 • wszystkie etapy tłumaczenia są realizowane wg ustaleń, planu i w terminie.

Certyfikat normy ISO 17100 oznacza odpowiedzialne, terminowe i zgodne z ustaleniami dostarczanie tłumaczeń wykonywanych przez specjalistów.

ISO 17100:2015 – standard jakości

17100:2015 to najnowsza i najbardziej wymagająca międzynarodowa norma jakości ISO dotycząca usług tłumaczeniowych, zatwierdzona przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny), w Polsce wprowadzana przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Norma jakości ISO 17100:2015 Usługi tłumaczeniowe zastępuje dotychczas obowiązującą normę ISO 15038, rozszerzając ją o nowe wytyczne.

Wytyczne normy dotyczą:

 • kompetencji tłumaczy, korektorów i menedżerów projektów
 • ścieżki rozwoju kwalifikacji osób realizujących usługę tłumaczeniową
 • procedur zarządzania jakością
 • kontroli i rejestrowania procesu świadczenia usługi tłumaczeniowej.

Kompetencje osób realizujących usługę tłumaczeniową

Norma ISO 17100:2015 wymaga, aby w procesie tłumaczenia uczestniczyło co najmniej dwóch specjalistów. Każdy z nich musi wykazać się odpowiednimi kompetencjami, doświadczeniem lub wykształceniem potwierdzającym, że dysponuje wystarczającymi umiejętnościami i wiedzą do wykonania zadań na odpowiednim poziomie.

Dodatkowo wszystkie procesy składające się na realizowaną usługę tłumaczeniową muszą przebiegać zgodnie z wyznaczonymi procedurami, podlegać kontroli oraz być rejestrowane.

Kwalifikacje tłumacza wg ISO 17100:2015

Norma ISO 17100:2015 w zakresie kwalifikacji tłumacza wymaga spełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków:

 • uzyskanie na uczelni wyższej uznanego dyplomu ukończenia studiów w dziedzinie tłumaczenia
 • uzyskanie na uczelni wyższej uznanego dyplomu ukończenia studiów wyższych z dowolnej innej dziedziny oraz dwuletnia praktyka w pełnym wymiarze w zakresie tłumaczenia
 • pięć lat praktyki w pełnym wymiarze w zakresie tłumaczenia

Kwalifikacje weryfikatorów tekstu wg ISO 17100:2015

Od osób zajmujących się dodatkową weryfikacją przetłumaczonych tekstów wymaga się kompetencji i kwalifikacji takich jak od tłumaczy ORAZ praktyki w zakresie tłumaczenia i/lub weryfikacji tekstów z danej dziedziny.

Kwalifikacje menedżerów projektów wg ISO 17100:2015

Osoby przeznaczone do zarządzania projektami tłumaczeniowymi winny:

 • posiadać odpowiednie, udokumentowane kompetencje
 • dysponować wystarczającą wiedzą dotyczącą branży tłumaczeniowej
 • nieustannie poszerzać posiadaną wiedzę i zdobywać nowe umiejętności odpowiednio do zmieniających się wymagań ze strony klientów.

Wiedza i kompetencje kierowników projektów mają być stale poszerzane poprzez kierowanie osób na tym stanowisku na zewnętrzne oraz organizowane wewnętrznie kursy i szkolenia dotyczące:

 • procesów tłumaczeniowych,
 • nowych technologii,
 • oprogramowania i trendów w branży tłumaczeniowej.

w celu nieustannego rozwoju ich kwalifikacji zawodowych.

System jakości zgodny z normą ISO 17100

Norma ISO 17100 wymusza szereg procedur, których celem jest zachowanie najwyższej jakości dostarczanej usługi tłumaczeniowej. Oznacza to konieczność wprowadzenia dodatkowej kontroli przez osobnego specjalistę oraz rejestrowania i dokumentowania wykonywanych czynności.

Slavis – Certyfikat ISO 17100:2015

Biuro tłumaczeń Slavis od wielu lat posiada certyfikat ISO 17100:2015, regularnie odnawiany podczas drobiazgowego audytu realizacji wymaganych wytycznych.

Slavis Usługi Tłumaczeniowe Certyfikowane Normą ISO 17100:2015
Potrzebujesz wyceny?

Przejdź do formularza, wybierz języki i prześlij do nas pliki lub zapytanie!

do Wyceny »

Slavis ISO

Posiadamy certyfikat ISO 17100:2015, najnowszej normy jakości dla usług tłumaczeniowych.

Nasze tłumaczenia

 • Tłumaczenia przysięgłe
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia specjalistyczne
 • Tłumaczenie stron WWW

Biuro tłumaczeń

Sprawdzone metody

Jak dbamy o jakość

Specjalizujemy się w tłumaczeniu stron WWW. Oprócz tłumaczenia pomagamy naszym klientom w organizacji treści po wykonaniu tłumaczenia.

Nasi klienci

Potrzebujesz wyceny tłumaczenia?
Wyślij zapytanie »