Slavis – Usługi tłumaczeniowe z certyfikatem ISO 17100

Certyfikat ISO 17100 daje naszym klientom gwarancję, że:

 • nasi tłumacze to tłumacze zawodowi z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem
 • dostarczane przez nas tłumaczenia są dodatkowo sprawdzane
 • nasi menedżerowie projektów to specjaliści w branży tłumaczeniowej.

Ponadto realizowanie usług tłumaczeniowych zgodnie z ISO oznacza, że:

 • wszystkie procesy podlegają u nas kontroli i rejestracji w systemie zarządzania jakością
 • wszelkie działania wykonujemy zgodnie z wytycznymi naszych klientów
 • wszystkie etapy tłumaczenia są realizowane wg ustaleń, planu i w terminie.

W skrócie, dla naszych klientów certyfikat normy ISO 17100 oznacza odpowiedzialne, terminowe i zgodne z ustaleniami dostarczanie tłumaczeń wykonywanych przez specjalistów, a nie przypadkowe osoby.

ISO 17100 Usługi tłumaczeniowe – standard jakości

17100:2015 to najnowsza i najbardziej wymagająca międzynarodowa norma jakości ISO dotycząca usług tłumaczeniowych, zatwierdzona przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny), w Polsce wprowadzana przez Polski Komitet Normalizacyjny. Audytem systemów jakości ISO i przyznawaniem certyfikatu zgodności zajmuje się m.in. Alcumus ISOQAR.

Norma jakości ISO 17100:2015 Usługi tłumaczeniowe zastępuje dotychczas obowiązującą normę 15038, rozszerzając ją o nowe wytyczne. Dotyczą one:

 • kompetencji tłumaczy, korektorów i menedżerów projektów
 • ścieżki rozwoju kwalifikacji osób realizujących usługę tłumaczeniową
 • procedur zarządzania jakością
 • kontroli i rejestrowania procesu świadczenia usługi tłumaczeniowej.

Kompetencje osób realizujących usługę tłumaczeniową

Norma ISO 17100 wymaga, aby w procesie tłumaczenia uczestniczyło co najmniej dwóch specjalistów. Każdy z nich musi wykazać się odpowiednimi kompetencjami, doświadczeniem lub wykształceniem potwierdzającym, że dysponuje wystarczającymi umiejętnościami i wiedzą do wykonania powierzonych zadań na odpowiednim poziomie.

Dodatkowo wszystkie procesy składające się na realizowaną usługę tłumaczeniową muszą przebiegać zgodnie z wyznaczonymi procedurami, podlegać kontroli oraz być rejestrowane.

Kwalifikacje tłumacza wg ISO 17100:2015

Norma ISO 17100:2015 w zakresie kwalifikacji tłumacza wymaga spełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków:

 • uzyskanie na uczelni wyższej uznanego dyplomu ukończenia studiów w dziedzinie tłumaczenia
 • uzyskanie na uczelni wyższej uznanego dyplomu ukończenia studiów wyższych z dowolnej innej dziedziny oraz dwuletnia praktyka w pełnym wymiarze w zakresie tłumaczenia
 • pięć lat praktyki w pełnym wymiarze w zakresie tłumaczenia

Kwalifikacje weryfikatorów tekstu wg ISO 17100:2015

Od osób zajmujących się dodatkową weryfikacją przetłumaczonych tekstów wymaga się kompetencji i kwalifikacji takich jak od tłumaczy ORAZ praktyki w zakresie tłumaczenia i/lub weryfikacji tekstów z danej dziedziny.

Kwalifikacje menedżerów projektów wg ISO 17100:2015

Osoby przeznaczone do zarządzania projektami tłumaczeniowymi winny:

 • posiadać odpowiednie, udokumentowane kompetencje
 • dysponować wystarczającą wiedzą dotyczącą branży tłumaczeniowej
 • nieustannie poszerzać posiadaną wiedzę i zdobywać nowe umiejętności odpowiednio do zmieniających się wymagań ze strony klientów.

Wiedza i kompetencje kierowników projektów mają być stale poszerzane poprzez kierowanie osób na tym stanowisku na zewnętrzne oraz organizowane wewnętrznie kursy i szkolenia dotyczące:

 • procesów tłumaczeniowych,
 • nowych technologii,
 • oprogramowania i trendów w branży tłumaczeniowej.

w celu nieustannego rozwoju ich kwalifikacji zawodowych.

System zarządzania jakością zgodny z ISO 17100:2015

Norma ISO 17100 wymusza szereg procedur, których celem jest zachowanie najwyższej jakości dostarczanej usługi tłumaczeniowej. Oznacza to konieczność wprowadzenia dodatkowej kontroli przez osobnego specjalistę oraz rejestrowania i dokumentowania wykonywanych czynności.

Norma ISO 17100:2015 wyłącza tłumaczenie maszynowe

Standard ISO 17100:2015 dotyczy tłumaczeń pisemnych z wyłączeniem tłumaczenia maszynowego.

Slavis – Certyfikat ISO 17100:2015

Slavis Usługi Tłumaczeniowe Certyfikowane Normą ISO 17100:2015


Sprawdź naszą ofertę
Zadzwoń lub wyślij do nas e-mail.
+48 41 20-20-500   info@slavis.net