Ile kosztuje tłumaczenie

Ile kosztuje tłumaczenie

O tym, ile kosztuje tłumaczenie, decyduje kilka czynników, nie tylko cena za słowo czy za stronę obliczeniową. Wyjaśniamy, co jeszcze wpływa na cenę tłumaczenia – standardowego, technicznego czy przysięgłego.

Slavis - ile kosztuje tłumaczenie

Na cenę tłumaczenia wpływa m.in. stawka kombinacji języków, format dokumentu źródłowego, czytelność tekstu, termin realizacji czy struktura tekstu. Zawsze najlepszym sposobem na uzyskanie najlepszej ceny jest zamówienie wyceny konkretnych plików.

Sprawdź cenę tłumaczenia!

Wyślij do nas pliki lub adres strony internetowej. Otrzymasz szybką odpowiedź!
Zamów bezpłatną wycenę!

Cena tłumaczenia – liczy się język źródłowy i docelowy

Kluczowym czynnikiem, od którego zależy cena tłumaczenia, jest kombinacja języków – język wyjściowy, a przede wszystkim język docelowy. Tłumaczenie z języka angielskiego na polski ustawia poziom cenowy zupełnie inaczej, niż z serbskiego na norweski.

Stąd, przy wstępnym określaniu ceny tłumaczenia, tak istotne jest wskazanie grupy językowej. Do najtańszych języków, na które wykonuje się tłumaczenia, należą angielski, niemiecki, hiszpański, czeski czy ukraiński. Powodem jest fakt, że są to stosunkowo popularne języki, których uczy się, w tym także na profesjonalnym (translatorskim) poziomie, wiele osób i dostępnych jest wielu tłumaczy tłumaczących na te języki.

Grupy językowe, przyporządkowane do nich języki oraz przykładowy zakres cen obowiązujący w naszym biurze tłumaczeń podajemy między innymi na stronie Cennik.

Ile kosztuje tłumaczenie strony tekstu?

Z pozoru istotną kwestią przy określaniu ceny tłumaczenia, jest używana przez biuro tłumaczeń czy tłumacza, jednostka, dla której podaje się określoną stawkę. Z pozoru, ponieważ ta, czy inna jednostka nie ma żadnego znaczenia.

Jakich jednostek najczęściej używa się w biurach tłumaczeń, ale także redakcjach czy firmach mających kontakt z tłumaczeniami? Zwykle są to tak zwane strony obliczeniowe. Strona obliczeniowa może składać się ze 1125 znaków (oficjalna strona obliczeniowa w przypadku tłumaczeń przysięgłych), ale także z 1500 znaków lub 1800 znaków.

Strona obliczeniowa może być określana z uwzględnieniem wszystkich wprowadzanych znaków włącznie ze spacjami (pustymi przerwami między wyrazami w zdaniu) lub bez spacji.

Oprócz stron obliczeniowych, bazujących na liczbie znaków, popularną jednostką służącą do określania ilości tekstu, a co za tym idzie, ceny tłumaczenia, jest liczba słów. Zależnie od użytego do zliczania liczby słów narzędzia (edytor tekstu, dodatkowe programy, funkcje aplikacji CAT) wartość ta może się różnić dla tego samego tekstu. Różne programy w różny sposób rozpoznają słowa w tekście.

Niektóre programy uwzględniają na przykład w zliczanej liczbie słów pojedyncze znaki jak kropka, myślnik czy znak tabulatora, a inne nie. Dodatkowo, w zależności od tego, w jakim kontekście i w sąsiedztwie jakich innych słów czy znaków występują w tekście.

Jak widać, istnieje wiele sposobów określania ilości tekstu w dokumencie. Koniec końców to, jakiej jednostki użyjemy, nie ma znaczenia. Przecież finalnie liczy się, ile w sumie kosztuje tłumaczenie danego dokumentu, a nie z ilu jednostek składa się dany tekst i jakie są ich stawki w tym czy innym biurze tłumaczeń lub u wybranego tłumacza.

Dlatego jako biuro tłumaczeń z wieloletnim doświadczeniem zawsze doradzamy zamówienie (zwykle bezpłatnej) wyceny plików przeznaczonych do tłumaczenia i ewentualne porównanie oferty naszego biura tłumaczeń z innymi ofertami. Przeliczanie podawanych w różnych miejscach jednostek z ich stawkami nie ma sensu, zwłaszcza, że na cenę tłumaczenia mają wpływ także inne czynniki.

Cena tłumaczenia standardowego i specjalistycznego

Tłumaczenie techniczne lub specjalistyczne może różnić się od tłumaczenia standardowego występowaniem w tekście specjalistycznej terminologii, a więc może teoretycznie wymagać większej wiedzy tłumacza.

Jeśli jednak biuro tłumaczeń współpracuje głównie z tłumaczami specjalizującymi się w swoich dziedzinach, to wykonywanie przez nich tłumaczenia mniej lub bardziej odnoszącego się do "ich" dziedziny, nie ma większego znaczenia. Tłumacze o podobnym doświadczeniu i specjalizacji mogą mieć odpowiednio wyższe ceny i stosować je do wszystkich wykonywanych przez siebie tłumaczeń.


Nasze biuro tłumaczeń nie różnicuje przekładów i nie ma osobnych stawek dla mniej / bardziej specjalistycznych tłumaczeń. W innych biurach tłumaczeń za tłumaczenie specjalistyczne można dopłacać 25% lub nawet 50%.

Ile kosztuje tłumaczenie strony internetowej

Tłumaczenie stron internetowych różni się od tłumaczeń zwykłych dokumentów tylko jednym: formą tekstu przeznaczonego do tłumaczenia. Jeśli skopiujemy treści stron, które chcemy przetłumaczyć, na przykład do tabelki w pliku Microsoft Worda, otrzymamy ofertę jak w przypadku każdego standardowego tłumaczenia.

Co innego, gdy podajemy jedynie adres strony, aby uzyskać dla niej ofertę tłumaczenia. Przy prostych, zwłaszcza statycznych serwisach, wycena powinna być darmowa, przygotowanie oferty szybkie i bezproblemowe, podobnie jak sam proces tłumaczenia.

Jeśli jednak:

 • serwis składa się z bardzo wielu stron
 • strony serwisu są generowane dynamicznie
 • teksty na stronach pochodzą z różnych źródeł
 • teksty na stronach są generowane dynamicznie,

przygotowanie tekstu do tłumaczenia może być bardziej złożone i wymagać dodatkowych czynności, których wykonanie będzie czasochłonne i podwyższy cenę tłumaczenia strony internetowej.

Nie bez znaczenia są możliwości, jakimi dysponuje tłumacz lub biuro tłumaczeń w zakresie tłumaczenia stron internetowych lub plików stron (HTML, PHP, JS, XML etc.). Dobrze zorganizowane, doświadczone biuro tłumaczeń jest w stanie rozwiązać wiele problemów i poradzić sobie nawet z bardziej złożonymi formatami stron czy dokumentów.

Poza tym, doświadczone biuro tłumaczeń powinno zaproponować optymalne rozwiązanie odnośnie tłumaczenia strony internetowej. Przykładowo, w przypadku tłumaczenia stron Wordpress w grę wchodzą różne rozwiązania, które przed decyzją o tłumaczeniu należy rozważyć. Więcej na ten temat na stronie Tłumaczenie stron Wordpress.

Cena tłumaczenia przysięgłego

Tłumaczenia przysięgłe rządzą się swoimi prawami. Oficjalne ceny wynikają z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego i dotyczą wynagrodzeń za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków ze spacjami (25 wierszy po 45 znaków).

Cena tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) bazuje na cenniku wynikającym z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, ale konkretną ofertę, uwzględniającą aktualne stawki, ilość tekstu oraz termin wykonania tłumaczenia określa tłumacz przysięgły za każdym razem, dla konkretnego dokumentu.

Co podwyższa, a co obniża cenę tłumaczenia

To, ile kosztuje tłumaczenia, zależy także od innych czynników, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z tłumaczeniem standardowym, specjalistycznym czy tłumaczeniem stron internetowych. Oto one:

Cena rośnie

 • droga kombinacja języków
 • niska jakość/czytelność tekstu
 • ekspresowy termin
 • skomplikowane wytyczne
 • złożony format dokumentu
 • nieedytowalny format tekstu

Cena maleje

 • tanie kombinacja języków
 • dłuższy termin realizacji
 • większy wolumen tekstu
 • skrócony termin płatności
 • występowanie wielu powtórzeń
 • stała współpraca

Niższa cena tłumaczenia?

W naszym biurze tłumaczeń stosujemy sprawdzone procedury oraz wypracowane przez lata metody automatyzacji wielu procesów związanych z przygotowaniem tekstu do tłumaczenia oraz z samym procesem tłumaczenia.

Duże znaczenie ma też wykorzystywanie przez nas, jak i przez naszych tłumaczy programów wspomagających tłumaczenie (CAT) w przypadku wszystkich par językowych. Ma to przełożenie nie tylko na dokładniejszą kontrolę jakości, ale w odniesieniu do ceny tłumaczenia – na zmniejszenie wolumenu tekstu przeznaczonego do tłumaczenia.

Polega to na analizie tekstu źródłowego i wychwyceniu powtarzających się lub bardzo podobnych fragmentów tekstu. Tłumaczenie tych tzw. powtórzeń odbywa się półautomatycznie, tzn. program podpowiada tłumaczowi, jak dany fragment został już przetłumaczony. Zależnie od kontekstu proponowane tłumaczenie jest edytowane lub zostaje zaakceptowane.

Przy znacznej liczbie powtórzeń, na przykład w przypadku katalogu zawierającym wiele identycznych oznaczeń, nazw sekcji, nagłówków czy nawet krótkich opisów bardzo podobnych produktów, proces tłumaczenia zostaje w znacznym stopniu skrócony. W takiej sytuacji czas realizacji tłumaczenia jest krótszy, a cena niższa.

Istotne jest, aby realizujący tłumaczenie dokonał analizy tekstu i uwzględnił powtórzenia przy przygotowywaniu oferty. Tak to właśnie wygląda w naszym biurze tłumaczeń, dzięki czemu często możemy oferować znacznie niższe ceny.

Cena tłumaczenia – sposób na najlepszą ofertę

Ile kosztuje tłumaczenie, powinniśmy się dowiedzieć dopiero po przesłaniu plików do wyceny. Oferta powinna uwzględniać ewentualne koszty dodatkowe, np. w sytuacji gdy niezbędne jest wykonanie OCR-u. Z drugiej strony powinna uwzględniać wyniki analizy tekstu źródłowego i ewentualnie występujących w nim powtórzeń.

Jak widać, wyszukiwanie cen lub stawek za tłumaczenie na stronach biur tłumaczeń i próba obliczenia kosztu tłumaczenia to nienajlepsze rozwiązanie. Znacznie korzystniej przesłać pliki i zamówić wycenę. W naszym biurze tłumaczeń wycena z uwzględnieniem analizy plików daje niemal zawsze korzystniejszą ofertę.

PDF, Excel, Indesign?
Potrzebujesz wyceny tłumaczenia?
Wyślij pliki do wyceny »

Slavis ISO

Nasze biuro tłumaczeń wykonuje tłumaczenia zgodnie z normą jakości ISO 17100:2015.

Nasze tłumaczenia

 • Tłumaczenia przysięgłe
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia specjalistyczne
 • Tłumaczenie stron WWW

Biuro tłumaczeń

Sprawdzone metody

Jak dbamy o jakość

Na wszystkie języki

Tłumaczenia z użyciem narzędzi CAT przy większości obsługiwanych przez nas języków. Wraz z wykonanym tłumaczeniem odsyłamy pliki pamięci tłumaczeniowych. Dzięki nim tłumaczenie innych dokumentów będzie szybsze.

Programy CAT

Programy CAT wykorzystujemy do większości tłumaczeń.

Jakie to daje korzyści:

 • krótszy czas tłumaczenia
 • mniejszy wolumen
 • znacznie niższe koszty

Niższe koszty

Używamy programów CAT i własnych rozwiązań informatycznych w celu redukcji ilości tekstu do tłumaczenia.

Zastosowanie przykładowe: katalog części, w którym występuje bardzo wiele identycznych fragmentów tekstu.

Nasi klienci

Wycena tłumaczenia strony?
Wyślij zapytanie »