Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe to inaczej tłumaczenia uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe na każdy język!

Slavis - tłumaczenia przysięgłe

Nasze biuro tłumaczeń od ponad 20 lat współpracuje z tłumaczami przysięgłymi w całej Polsce i nie tylko. Dostarczamy tłumaczenia przysięgłe na dowolny język. Szybko, wygodnie, przez Internet. Zapraszamy!

Potrzebujesz tłumaczenia przysięgłe?

Przejdź do formularza i wyślij skany dokumentów do tłumaczenia.
Zamów bezpłatną wycenę!

Czym są tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia poświadczone (także tłumaczenia uwierzytelnione) są przekładem wykonanym przez tłumacza przysięgłego. W tłumaczeniu przysięgłym tłumaczeniu poddawany jest kompletny dokument wraz ze wszystkimi elementami jak stemple urzędowe, pieczątki firmowe, podpisy, oznaczenia, adnotacje, notatki i uwagi. Oznacza się też wszystkie puste pola, aby nie było możliwe późniejsze ich uzupełnienie lub poprawienie.

Poświadczenie tłumaczenia wykonuje tłumacz przysięgły z użyciem specjalnej pieczęci zawierającej jego dane.

Warto dodać, że tłumacz przysięgły jest zobowiązany do prowadzenia repertorium, w którym dokonuje wpisów dotyczących przyjmowanych do wykonania tłumaczeń uwierzytelnianych.

Kim jest tłumacz przysięgły, poświadczający tłumaczenia

Tłumacz przysięgły musi zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, musi wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami i wykształceniem, zanim złoży ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości, zostanie zaprzysiężony i dopisany do listy tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o możliwość wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego:

 • posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
 • zna język polski;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
 • ukończyła studia wyższe;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Tłumaczenia przysięgłe – najczęściej tłumaczone dokumenty

Zgodnie z polskim prawem niektóre rodzaje dokumentów, co do zasady, muszą być tłumaczone z uwierzytelnieniem tłumacza przysięgłego, o ile ich tłumaczenie ma zachować moc prawną. To między innymi akty notarialne i dokumenty wymagane przez sądy, urzędy i instytucje państwowe. Odnosi się to do dowolnego urzędu lub instytucji, jeśli wymagany przez nie do okazania dokument nie jest dostępny w języku polskim, niezbędne jest przedłożenie jego tłumaczenia i mogą to być wyłącznie tłumaczenia przysięgłe (poświadczone przez tłumacza przysięgłego).

Najczęściej są to takie dokumenty jak:

 • dyplomy szkolne i zawodowe
 • dokumenty sądowe i urzędowe
 • dokumenty samochodowe
 • dokumenty firmowe jak faktury i umowy
 • umowy cywilno-prawne i inne podobne
 • odpisy i wyciągi
 • zaświadczenia np. o nadaniu NIP czy REGON
 • akty urodzenia, zgonu, małżeństwa
 • świadectwa chrztu, bierzmowania
 • wyroki sądowe i dokumenty procesowe
 • pełnomocnictwa i upoważnienia
 • zaświadczenia o bezszkodowym przebiegu pojazdu itp.

Dokumenty elektroniczne – kwalifikowany podpis elektroniczny

Dokumenty elektroniczne to osobny rodzaj dokumentów. W ich przypadku nie jest konieczny wydruk na papierze i opatrywanie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego pieczęcią i podpisem. Tu znakomicie sprawdza się kwalifikowany podpis elektroniczny.

Podpis elektroniczny spełnia wymogi ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego i może właśnie służyć do podpisywania poświadczanych tłumaczeń. Dokumenty elektroniczne, np. w formacie PDF, mogą zostać opatrzone podpisem elektronicznym, a następnie przekazane natychmiast po zakończeniu tłumaczenia do dalszego wykorzystania.

Przed zleceniem tłumaczenia poświadczonego dokumentu w wersji elektronicznej, a więc gdy spodziewamy się, że tłumaczenie przysięgłe zostanie nam dostarczone w postaci pliku podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powinniśmy się upewnić, że urząd lub instytucja, w których mamy przedłożyć tłumaczenie poświadczone, będą honorować tego typu formę składanych dokumentów i nie odmówią nam ich przyjęcia.

Tłumaczenia przysięgłe – najszybciej przez Internet

Mogłoby się wydawać, że tłumacz przysięgły, ze względu na konieczność opatrzenia przez niego tłumaczenia poświadczone pieczęcią i podpisem, musi być dostępny stacjonarnie, na miejscu. Nic bardziej mylnego. Z jednej strony przetłumaczone dokumenty mogą być błyskawicznie odesłane już w formie fotokopii (zdjęcia, skany) pocztą elektroniczną, a podpisane i opatrzone pieczęcią oryginały przekładu dosłane kurierem, a z drugiej coraz częściej używa się dokumentów w formie elektronicznej. Wtedy do gry wchodzi kwalifikowany podpis elektroniczny. Po skończeniu tłumaczenia tłumacz przysięgły bezzwłocznie przesyła podpisane elektronicznie pliki i tak poświadczone tłumaczenie mamy u siebie już kilka chwil później.

Nasze biuro tłumaczeń dostarcza od lat tłumaczenia przysięgłe, poświadczane i dostarczane przez tłumaczy przysięgłych za pośrednictwem Internetu. Dlatego wygodnie, bez wychodzenia z domu można u nas zamówić wycenę tłumaczenie poświadczonego dowolnych dokumentów na wybrany język, a w razie akceptacji po prostu potwierdzić w celu zlecenia ich realizacji.

W przypadku dokumentów w tradycyjnej postaci (na papierze) gotowe tłumaczenie zostanie odesłane najpierw w postaci skanów, a oryginały przywiezie kurier.

Tłumacz przysięgły – formularz wyceny lub system online

Potrzebne ci tłumaczenia przysięgłe? To odpowiednie miejsce! Możesz zlecić u nas tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego wygodnie, bez wychodzenia z domu. Masz do wyboru dwie opcje. W obu przypadkach wystarczy dostęp do Internetu!

Tłumacz przysięgły przez Internet – system online (opcja 1)

Pierwszy sposób to zlecenie tłumaczenia poświadczonego przez Internet za pośrednictwem naszego systemu pod adresem Sworny.com - Tłumaczenia Przysięgłe przez Internet. Zarejestrowani użytkownicy mogą się w nim zalogować, a nowi muszą się zarejestrować i założyć konto:

Zlecenie tłumaczenia uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego i realizacja tłumaczenia są bardzo proste:

 • rejestracja / logowanie na sworny.com
 • wysłanie skanów / pdf-ów dokumentów do tłumaczenia
 • akceptacja jednej z otrzymanych ofert i dokonanie płatności online

Po zakończeniu realizacji zlecenia skany tłumaczenia dostarczamy przez Internet na podany adres e-mail, natomiast gotowe przetłumaczone dokumenty, opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, wysyłamy kurierem pod wskazany adres!

Tłumacz przysięgły przez Internet – prosty formularz wyceny (opcja 2)

Drugi sposób to skorzystanie z naszego formularza wyceny. W tym przypadku wystarczy wypełnić pola formularza, zaznaczyć opcję "Tłumaczenie przysięgłe", załączyć skany dokumentów / dokumenty elektroniczne i wybrać przycisk "Wyślij do wyceny".

Przesłane pliki trafia do wyceny do jednego lub więcej tłumaczy przysięgłych. Po akceptacji oferty dany tłumacz wykona tłumaczenie. Na koniec jak wyżej – najpierw prześlemy skany tłumaczenia pocztą elektroniczną, a przetłumaczone dokumenty, opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, przekażemy do dostarczenia kurierowi.

Przejdź do Formularz wyceny.

Tłumaczenia przysięgłe czy standardowe?

Tłumaczenia przysięgłe są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych lub tylko przez nich uwierzytelniane. Tłumacz przysięgły nie jest specjalistą ani lepszym, ani gorszym od tłumacza specjalisty nie-przysięgłego. Jakość ich pracy zależy od doświadczenia zawodowego, wiedzy i umiejętności. Zaprzysiężony tłumacz to taki, który zdał egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Jednak żaden egzamin nie sprawdzi przecież dogłębnej wiedzy czy doświadczenia w zakresie tej czy innej dziedziny.

Tłumacz przysięgły realizujący tłumaczenia przysięgłe jest jednak "z urzędu" obowiązany do wykonywania swoich uprawnień (tłumaczenia, poświadczanie gotowych tłumaczeń) ze szczególną starannością oraz z zachowaniem bezstronności. Ponadto tłumacz przysięgły wypełniający swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niestaranny podlega odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności zawodowej, z której tytułu w skrajnych przypadkach możliwe jest nawet pozbawienie go prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Szukasz tłumacza?
Doświadczeni tłumacze przysięgli,
programy CAT i zgodność z ISO 17100:2015.
Sprawdź naszą ofertę!
Przejdź do wyceny »

Slavis ISO

Tłumaczenia realizowane zgodnie z ISO 17100:2015, najwyższym standardem jakości dla tłumaczeń.

Tłumaczenia przysięgłe

Języki tłumaczenia

 • Język angielski
 • Język białoruski
 • Język bułgarski
 • Język chorwacki
 • Język czeski
 • Język duński
 • Język estoński
 • Język francuski
 • Język hiszpański
 • Język islandzki
 • Język japoński
 • Język koreański
 • Język litewski
 • Język łotewski
 • Język niderlandzki
 • Język niemiecki
 • Język norweski
 • Język rosyjski
 • Język rumuński
 • Język słowacki
 • Język słoweński
 • Język szwedzki
 • Język tajski
 • Język turecki
 • Język ukraiński
 • Język węgierski
 • Język włoski
 • Języki świata
 • Tłumacz polsko-niemiecki

Szybka wycena

Prześlij do nas skany lub zdjęcia. Wkrótce zgłosimy się z wyceną. Zapraszamy!

Sprawna, pewna dostawa

Na koniec odsyłamy mailem skany tłumaczenia, a potem kurierem lub pocztą gotowe dokumenty opatrzone podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Potrzebna wycena tłumaczenia?
Przejdź do Wyceny »