5 Najlepszych edytorów HTML

Najlepsze edytory HTML

Przedstawiamy cztery, naszym zdaniem, najlepsze darmowe edytory HTML i jeden płatny, najbardziej przydatne podczas tłumaczenia stron internetowych.

Slavis - najlepsze edytory HTML

Tekstowe edytory HTML (nie WYSIWYG) dają bezpośredni dostęp do edytowanego kodu plików .html, .php czy .js i innych, umożliwiając kluczową w tłumaczeniu dokładność podczas pracy.

[1.] Najważniejsze funkcje edytorów HTML

Nasz wybór padł na programy, które naszym zdaniem oferują funkcje i narzędzia najbardziej pożądane podczas tłumaczenia plików zawierających kod HTML, PHP czy Javascript.

Sprawdź cenę tłumaczenia strony!

Wyślij do nas pliki lub adres strony, aby otrzymać ofertę na tłumaczenie!
Zamów bezpłatną wycenę!

Najważniejsze funkcje, jakie powinien mieć edytor HTML używany przy tłumaczeniu stron internetowych:

 • wsparcie dla kodu w języku HTML, PHP, JS, innych języków
 • wyróżnianie elementów kodu (podświetlenie, kolorowanie, podkreślenie)
 • rozbudowane funkcje wyszukiwania i zastępowania tekstu
 • możliwość wstawiania wcięcia dla bloków tekstu
 • autouzupełnianie kodu HTML, PHP itp.
 • zwijanie i rozwijanie grup wierszy należących do bloku tekstu
 • zawijanie wierszy z tekstem
 • otwieranie, zapis i wyświetlanie tekstu dokumentów przy użyciu różnych standardów kodowania znaków

[2.] 5 Najlepszych edytorów HTML (4 darmowe i 1 płatny)

W naszym zestawieniu najlepszych edytorów tekstu (w tym kodu HTML, PHP itp.), przedstawiamy cztery aplikacje udostępniane bezpłatnie i jedną płatną, jednak naszym zdaniem wartą uwagi.

Kolejność opisywanych edytorów HTML to kolejność alfabetyczna. Wybór najbardziej odpowiedniego, naszym zdaniem, jest wyborem czysto subiektywnym. Każde z czterech przedstawionych narzędzi oferuje wystarczająco wiele, aby świetnie sprawdzić się jako świetny edytor HTML podczas tłumaczenia plików stron internetowych.

Edytory HTML – do czego potrzebne podczas tłumaczenia

Tłumaczenie stron internetowych czy ich treści niekoniecznie jest związane z tłumaczeniem całego serwisu i znajomością jego budowy. Rzadko jednak też polega na prostym tłumaczeniu tekstu na stronach WWW.

Nawet prosta strona WWW, ale także teksty przechowywane w bazie danych, czyli treści dynamicznie umieszczane na stronach systemów typu Wordpress, są zapisane z użyciem kodu HTML.

Tłumaczenie stron internetowych, plików, z których są budowane treści, które są na nich umieszczane, dotyczy tekstu zawierającego kod HTML. Do precyzyjnego tłumaczenia tego typu treści, czy nawet ich kontroli po tłumaczeniu, niezbędny jest choćby najprostszy edytor HTML.

Nie musi to być zupełnie prosty edytor tekstu. Lepiej, aby był to edytor HTML oferujący takie funkcjonalności jak autouzupełnianie, automatyczne wcięcia czy narzędzia skutecznego wyszukiwania i zamiany tekstu.

[3.] Atom – świetny edytor HTML (open source)

Atom to bardzo interesujący edytor HTML, dostępny dla systemu Windows, OSX i Linux. Jest wyposażony w funkcję autouzupełniania, oferuje możliwość podziału okna na kilka paneli. Istotną cechą tego edytora tekstowego jest wbudowany menedżer pakietów, czyli rozszerzeń. Dzięki niemu można instalować rozszerzenia udostępniane przez innych lub tworzyć własne.

Funkcja znajdowania i zastępowania tekstu obsługuje wyrażenia nieregularne, pozwala włączyć/wyłączyć rozpoznawanie małych i dużych liter, a także wyszukiwać wyłącznie całe słowa czy też ograniczyć obszar przeszukiwania do zaznaczonego fragmentu dokumentu.

Z bardziej interesujących funkcji warto wymienić możliwości wstawiania znaczników (ang. bookmarks), które pomagają szybko odnajdywać wybrane miejsca w dokumencie. Podczas dokonywania poprawek czy innych zmian w dokumencie może to być niezwykle przydatne narzędzie. Ponadto Atom pozwala użytkownikowi dopasować wiele elementów do własnych preferencji. Dotyczy to interfejsu czy skrótów klawiszowych.

Slavis Tłumaczenia HTML

Masz do tłumaczenia pliki HTML, PHP, XML? Skontaktuj się z nami. Tłumaczymy pliki stron WWW na wszystkie języki!

Zamów wycenę plików »

Podsumowując, należy stwierdzić, że Atom może posłużyć jako rzeczywiście przydatny edytor HTML i narzędzie wspomagające tłumaczenie plików stron internetowych. Z pewnością jest wart polecenia.

Typ licencji: Open source. Dostępny pod adresem: Atom

[4.] Brackets – porządne darmowe narzędzie

Brackets to kolejny edytor HTML i plików zawierających kod w innych językach używanych przy tworzeniu stron internetowych, który śmiało można polecić do wykorzystania jako edytor plików HTML, PHP czy Javascript podczas tłumaczenia tego rodzaju dokumentów. Program jest dostępny dla systemu Windows, OSX i Linux.

Aplikacja jest wyposażona we wszystkie niezbędne do tego celu funkcje. Ponadto obsługuje rozszerzenia i wyszukuje je online. Po załadowaniu listy dostępnych rozszerzeń widać, jak ogromne możliwości może mieć ten edytor HTML – wystarczy doinstalować odpowiednie rozszerzenie, aby zwiększyć funkcjonalność programu o nowe narzędzia. Wygląd interfejsu można dopasować, dobierając odpowiedni schemat (ang. theme) kolorów dla ekranu, elementów kodu HTML itd.

Funkcja znajdowania i zamiany tekstu nie jest rozbudowana, obsługuje rozpoznawanie małych/dużych liter oraz wyrażenia regularne, ale poza tym oferuje możliwość zamiany tekstu w trybie wsadowym (ang. batch). Program wyświetla listę wystąpień poszukiwanego ciągu znaków i pozwala na liście wybrać, które wystąpienia mają zostać zamienione na coś innego.

Edytory HTML – darmowa alternatywa może być dobra

Jak widać, jest wiele edytorów HTML, udostępnianych bezpłatnie, ale ich możliwości są wystarczające do komfortowej i efektywnej edycji kodu plików stron internetowych: HTML, XML, PHP, Javascript.

Biorąc pod uwagę funkcje dostępne od razu po zainstalowaniu tego edytora, a do tego znacznie większe potencjalne możliwości po doinstalowaniu wybranych rozszerzeń, można zdecydowanie polecić Brackets jako doskonały edytor HTML, który w razie potrzeby spełni wszystkie wymagania edycji plików HTML, PHP, Javascript czy z kodem zapisanym w innym języku.

Typ licencji: MIT, Open source. Dostępny pod adresem: Brackets

[5.] Notepad++ – doskonały edytor HTML całkowicie za darmo

Jeśli wykorzystujemy do pracy system Windows i interesuje nas edytor HTML, przed którym wysoko zamierzamy zawiesić poprzeczkę wymagań, powinniśmy wypróbować edytor o nazwie Notepad++. Jest to edytor tekstu przeznaczony do edycji kodu HTML, PHP, Javascript i plików zapisanych w innych standardach wykorzystywanych do tworzenia stron WWW.

Zacznijmy od listy języków obsługiwanych przez ten edytor HTML. Oto niektóre z nich:

 • ActionScript
 • ASP
 • Assembly
 • C, C#, C++
 • CoffeeScript
 • CSS
 • Fortran
 • HTML
 • Java
 • JavaScript
 • JSON
 • LaTeX
 • Matlab
 • Objective-C
 • Pascal
 • Perl
 • PHP
 • PostScript
 • PowerShell
 • Python
 • Ruby
 • Scheme
 • SQL
 • XML

To tylko początek. Notepad++ obsługuje wtyczki, dzięki którym możemy znacznie zwiększyć jego funkcjonalność, o ile zajdzie taka potrzeba. Wygląd interfejsu i elementów kodu możemy zmieniać przez wybór schematu kolorów i/lub dopasowanie stylów dla każdego elementu.

Jest to edytor HTML wyposażony we wszystkie wspominane wcześniej funkcjonalności. Ponadto ma mechanizm pozwalający tworzyć makropolecenia w celu automatyzacji pracy.

Jeśli chodzi o funkcje najważniejsze podczas edycji HTML, kodów i tłumaczenia, czyli funkcjonalność narzędzia znajdowania i zamiany tekstu, to ten edytor HTML oferuje największe możliwości. Poza funkcją oznaczeń (ang. bookmark) daje możliwość używania wyrażeń regularnych, rozpoznawania lub ignorowania rozróżnienia na małe i duże litery, znajdowania wystąpień poszukiwanego tekstu jako całych słów, a także wyszukiwania i zamiany jedynie w aktualnie przeglądanym pliku lub we wszystkich otwartych dokumentach.

Na koniec jedna z najważniejszych funkcjonalności w edytorze HTML używanym w projektach tłumaczeniowych: otwieranie, zapis i wyświetlanie tekstu przy użyciu wybranego kodowania znaków. Mamy tu komplet możliwości pod tym względem. Dodatkowo, czego brak w większości podobnych edytorów HTML, mamy tu możliwość zapisu dokumentu z kodowaniem UTF-8 lub UTF-8-BOM.

Istotna jest zwłaszcza ta druga możliwość – zapisu w UTF-8 bez BOM (ang. Byte Order Mark), czyli znacznika kolejności bajtów w wielobajtowym kodowaniu znaków. Każdy, kto ma do czynienia z kodowaniem plików HTML, zna problem zapisu UTF-8 wraz ze znacznikiem BOM, a wraz z nim z występowaniem w kodzie strony niepożądanych znaków.

Typ licencji: GPL. Dostępny pod adresem: Notepad++

[6.] Sublime Text (płatny, ok. 100 USD, ale warto)

Ostatni program na naszej liście, to dla odmiany płatny edytor HTML, jednak nie można go pominąć w zestawieniu edytorów tekstowych o prostych, intuicyjnych interfejsach, ale często szerokich możliwościach. Sublime Text – dostępny dla systemu Windows, OSX i Linux.

Sublime Text oferuje najważniejsze funkcjonalności wymienione wcześniej. Ponadto oferuje możliwości dopasowywania wyglądu za pomocą wyboru schematów kolorów oraz modyfikowania skrótów klawiszowych.

Jak na świetnie dopracowany edytor HTML przystało, Sublime Text obsługuje mechanizm zarządzania rozszerzeniami, nazywanymi tu pakietami (ang. packages). Program pozwala też tworzyć wtyczki (ang. plugins) oraz rejestrować makropolecenia.

Sublime Text umożliwia dzielenie ekranu na panele (maks. 4), wyświetla pasek z miniaturką całego dokumentu w celu ułatwienia nawigacji, boczny panel z otwartymi dokumentami oraz pionową linię pomagającą np. ograniczać wprowadzanie tekstu w wierszu do wyznaczonej liczby znaków.

Obok programu Notepad++ jest to najlepszy i najlepiej dopracowany edytor HTML. Z pewnością spełni on wszelkie wymagania, które mogą się pojawić podczas edycji dokumentów HTML, PHP czy Javascript w celu przetłumaczenia czy jedynie korekty po tłumaczeniu. Nie jest bezpłatny, lecz z pewnością warto brać go pod uwagę, jeśli chcemy mieć pod ręką niezawodne narzędzie do wygodnej i efektywnej edycji HTML i kodu zapisanego w innych językach programowania stron internetowych i nie tylko.

Typ licencji: płatna, ok. 100 USD Dostępny pod adresem: Sublime Text

[7.] Visual Studio Code – świetne darmowe narzędzie firmy Microsoft

Microsoft Visual Studio Code to fantastyczny edytor HTML, ale także kodu XML, CSS i kodu źródłowego pisanego w większości popularnych języków programowania. Narzędzie to nieprzerwanie zyskuje na popularności i zwiększa liczbę swoich użytkowników.

Visual Studio Code oferuje zestaw funkcji dotyczących edycji, sposobu wyświetlania i organizacji plików źródłowych. Pozwala w pełni komfortowo zorganizować środowisko pracy, sprawiając, że pisanie programów czy edycja stron to prawdziwa przyjemność.

VS Code organizuje pracę z plikami przy użyciu tzw. obszarów roboczych. Obszary te mogą zawierać dodawane lokalizacje folderów, na przykład zawierających osobne projekty. Dodatkowo, można je zapisywać, duplikować, a także otwierać w osobnych oknach programu.

Panel boczny udostępnia szybki dostęp do eksploratora plików, wyszukiwania, kontroli źródła (obsługa Git), instalowanych rozszerzeń, debugowania czy Dockera, jeśli zainstalowaliśmy jego obsługę.

Ustawienia aplikacji pozwalają definiować motywy kolorystyczne, skróty klawiszowe, ale chyba najważniejszym elementem produktu Microsoftu są rozszerzenia. Program sięga do nieustannie powiększanego repozytorium bezpłatnych i płatnych rozszerzeń. Są to nie tylko dodatki umożliwiające np. obsługę Dockera, ale także moduły do dynamicznego podglądu edytowanych stron typu LivePreview, ale przede wszystkim to, co każdemu programiście przydaje się najbardziej w codziennej pracy: niezliczone rozszerzenia typu IntelliSense do niemal każdego rodzaju projektu, od edycji HTML, przez przegląd i uruchamianie kwerend SQLite po programy w językach PHP, Javascript, C, C++, C#, Python i wielu innych.

Właśnie tak ogromna liczba dostępnych rozszerzeń sprawia, że Visual Studio Code można precyzyjnie dopasować do swoich potrzeb, a nawet przyzwyczajeń. Z pewnością to jest powód nieustannie rosnącej popularności tego edytora HTML (między innymi HTML) i tego, że innym narzędziom tego rodzaju będzie bardzo trudno za nim nadążyć.

Typ licencji: MIT dla kodu, własnościowa dla wersji binarnych. Dostępny pod adresem: Visual Studio Code

Pajączek – polska legenda edycji HTML, PHP itp.

Nie możemy też nie wspomnieć o rodzimej produkcji, prawdziwej legendzie kodowania stron, czyli o programie Pajączek (obecnie dostępna wersja to Pajączek NxG Professional 5.x).

Nie jest to zwykły edytor HTML, jak pozostałe przedstawiane aplikacje pomocne w tłumaczeniu stron internetowych. Pajączek to kompletne narzędzie do budowania stron i aplikacji webowych. Pozwala pisać kod HTML, ASP, PHP, Javascript i VBScript, a także tworzyć arkusze stylów CSS.

Ponadto ma wbudowany edytor WYSIWYG, mechanizm kolorowania składni oraz wyświetlania podpowiedzi i automatycznego uzupełniania wpisywanego kodu. Jest to aplikacja oferująca znacznie więcej, niż tylko możliwość edycji HTML.

Mimo rozbudowanych możliwości ma jednak intuicyjny interfejs i może być pomocnym narzędziem przy realizacji tłumaczenia stron internetowych, nawet dla niewprawionego w kodowaniu stron tłumacza.

[8.] Podsumowanie – nowoczesne tłumaczenie stron WWW

Wymienione edytory HTML to najlepsze, naszym zdaniem, edytory tekstowe, niezwykle przydatne przy realizacji tłumaczeń stron internetowych, ich plików czy treści umieszczanych na stronach WWW.

Nowoczesne tłumaczenie stron internetowych najczęściej jest realizowane z wykorzystaniem programów wspomagających tłumaczenie. Między innymi oferują one obsługę wielu formatów plików używanych przy budowie serwisów WWW.

Czy w takim razie w przypadku użycia programów CAT edytory HTML są jeszcze potrzebne? Naszym zdaniem odpowiedź jest prosta: oczywiście są. Edytory HTML zapewniają najlepsze możliwości edycji plików HTML, PHP, Javascript i innych wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych. Jeśli pliki są już przetłumaczone, edytor HTML będzie najlepszym narzędziem do sprawdzenia i ewentualnej korekty przetłumaczonych plików.

Potrzebujesz wyceny?

Przejdź do formularza, wybierz języki i prześlij do nas pliki lub zapytanie!

do Wyceny »

Slavis ISO

Zgodność z ISO 17100:2015, tłumaczenia z najwyższym standardem jakości dla usług tłumaczeniowych.

Nasze tłumaczenia

 • Tłumaczenia przysięgłe
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia specjalistyczne
 • Tłumaczenie stron WWW

Tłumaczenia techniczne

 • Deklaracja zgodności
 • Katalogi części
 • Przewodniki użytkownika
 • Instrukcje obsługi
 • Dokumentacje techniczne

Tłumaczymy pliki

Wykorzystywane technologie

Tłumaczenia dla firm

 • Tłumaczenia przysięgłe
 • Dokumenty firmowe
 • Tłumaczenia techniczne
 • Lepsza oferta tłumaczenia
 • Tłumaczenia ekspresowe
Potrzebna wycena tłumaczenia?
Wyślij zapytanie »