Tłumaczenia techniczne - przegląd:

Tłumaczenia techniczne tak jak pozostałe tłumaczenia specjalistyczne wymagają od tłumacza większej wiedzy niż standardowe tłumaczenie. Coraz częściej niezbędna jest też znajomość obsługi specjalistycznego oprogramowania, albo nawet jego posiadanie.

Oczywiście musi to znajdować odzwierciedlenie w cenach tłumaczeń technicznych. Za dobrze wykonane tłumaczenie techniczne, jak za każde tłumaczenie specjalistyczne, trzeba po prostu więcej zapłacić. Jeśli tłumacz nie żąda zbyt wiele, nie powinien być to powód do radości, ale raczej do niepokoju. Ale po kolei – odpowiedzmy na pytanie, dlaczego.

Tłumaczenia techniczne – potrzebny tłumacz 2-w-1

Tłumaczenia techniczne charakteryzują się tym, że dobrze może je wykonać tylko wyspecjalizowany tłumacz. Chodzi o to, że musi on nie tylko dobrze znać specjalistyczne techniczne słownictwo w obu językach. Przede wszystkim musi on dobrze rozumieć tekst, który tłumaczy. Aby to było możliwe, musi, potocznie mówiąc, "znać się" na tym, czego dotyczy tekst przeznaczony do tłumaczenia. Dodatkowo, swoją wiedzę tłumacz musi nieustannie aktualizować. Mało jest dzisiaj dziedzin technicznych, w których od lat nic się nie zmienia. Dlatego wiedza na ich temat musi być nieustannie aktualizowana. To z kolei wymaga odpowiedniego wkładu czasowego i wysiłku.

I tak mamy już pierwszy powód tego, że tłumaczenia techniczne powinny kosztować więcej. Do ich wykonywania potrzebny jest nie tylko tłumacz, czyli osoba dobrze znająca dwa języki, ale na dodatek fachowiec mniej lub bardziej zorientowany w dziedzinie, o której traktuje tłumaczony tekst. Do tego jego wiedza powinna być aktualna. Cena usługi typu 2-w-1 nie może być więc taka sama, jak usługi pojedynczej.

Jeśli ktoś twierdzi, że oferuje nam tego typu usługę w standardowej cenie – coś przed nami ukrywa. Najprawdopodobniej to, że nie jest ani trochę fachowcem w danej dziedzinie, więc oferowana przez niego usługa to wcale nie jest 2-w-1, a efekty pracy takiego "fachowca" nietrudno sobie wyobrazić.

Tłumaczenia techniczne – wiedza to nie wszystko

Odpowiedni tłumacz z wystarczającą wiedzą to nie wszystko. Weźmy produkty importowane do Polski. Muszą im towarzyszyć ulotki w języku polskim. W przypadku prywatnego importu wystarczy tłumaczenie nawet napisane i wydrukowane z Notatnika Windows. Jeśli to jednak produkty lub usługi należące do większych firm, w grę wchodzą bardziej złożone formy instrukcji, katalogi, prezentacje, dodatkowe ulotki oraz materiały promujące, które trafiają do różnych kanałów przekazu informacji.

Tłumacz, który do tej pory mógł dostarczać tłumaczenie w postaci prostego pliku tekstowego, dziś staje naprzeciw nowych wyzwań: oprócz co najmniej dwóch języków oraz wybranej dziedziny, w zakresie której tłumaczy, musi poznać nowe standardy w dziedzinie edycji lub nawet składu tekstu, oprogramowania wspomagającego tłumaczenie, a czasami specjalistycznych programów używanych przez klienta.

Można powiedzieć: takie życie, kierowca taksówki po zakupie nowego samochodu też musi go poznać i się do niego przyzwyczaić. To prawda. Jednak to nie to samo. Zarówno znajomość języków i wszystkiego, co związane z procesem tłumaczenia, jak i specjalistyczna wiedza, której dotyczą tłumaczone teksty, jak również znajomość obsługi oprogramowania (nie tylko służącego do tłumaczenia) oraz standardów związanych z wprowadzaniem i przetwarzaniem informacji muszą być nieustannie weryfikowane i aktualizowane. Od tego, w jakim stopniu się to udaje, zależy jakość dostarczanego tłumaczenia. Wymaga to nieustannej uwagi i inwestycji pochłaniających czas, sporo wysiłku, a nierzadko nakładów finansowych.

Jest to kolejny powód tego, że tłumaczenia techniczne, tak jak inne tłumaczenia specjalistyczne, powinny kosztować znacznie więcej, niż standardowe tłumaczenie, w przypadku którego nie ma mowy ani o stałym aktualizowaniu specjalistycznej wiedzy, ani inwestycjach w znajomość obsługi czy samo oprogramowanie.

Dlatego, jeśli ktoś oferuje tłumaczenie techniczne w cenie standardowego, to znaczy, że nie musiał ponosić opisywanych inwestycji, a więc prawdopodobnie nie jest to ktoś, kto dostarczy nam tłumaczenie na oczekiwanym poziomie. Warto mieć tego świadomość.

Tłumaczenia techniczne – formaty plików, standardy techniczne

Tłumaczenia techniczne, tak jak każdy inny rodzaj tłumaczenia tekstu, wymagają przede wszystkim użycia edytora tekstu. Najlepszy jest taki edytor, który pozwala zapisać tłumaczenie w różnych formatach plików. Microsoft Word to niezaprzeczalny standard, mimo depczących mu po piętach darmowych edytorów np. z pakietu LibreOffice i zdecydowanie warto zainwestować w jego zakup.

Ale tłumaczenia techniczne mają to do siebie, że coraz rzadziej dotyczą tekstu dostępnego w plikach popularnych edytorów tekstu. Przykładowo rysunki techniczne występują w postaci plików AutoCADa, materiały promocyjne zapisuje się w plikach Illustratora, CorelDraw lub PowerPointa. Z kolei wszelkie instrukcje obsługi, przeznaczone do publikacji, są składane w programach DTP (m.in. w Adobe InDesign, FrameMaker czy kiedyś Adobe PageMaker). Wreszcie jeszcze bardziej "techniczne" teksty ekranów czy komunikaty systemowe najczęściej przechowuje się w odpowiednio kodowanych plikach tekstowych lub udostępnia wprost ze specjalistycznym oprogramowaniem, przez które są używane.

Są wreszcie tłumaczenia stron internetowych, które rządzą się własnymi prawami. Formaty treści stron przechowuje się w formatach plików używanych w Internecie. Zależnie od systemów, za pomocą których strony WWW są publikowane, są to pliki HTML, PHP, JS, XML lub na przykład pliki PO używane przez Wordpress.

Jakby tego było mało, w ciągu ostatnich 20 lat rozwinęła się nowa grupa programów, które na dobre zadomowiły się w branży tłumaczeniowej. CAT tools – to narzędzia wspomagające tłumaczenie. Używa się ich przede wszystkim podczas tłumaczenia dokumentów technicznych.

Tłumaczenia techniczne – CAT tools czyli tłumaczenie na dopingu

Programy CAT nie tłumaczą za tłumacza, ale wspomagają jego pracę. Pomagają dokładniej tłumaczyć, ułatwiają kontrolę gotowego tłumaczenia, sprawdzanie jego dokładności oraz spójności zastosowanej terminologii.

Najważniejszą funkcją oprogramowania CAT jest możliwość wykorzystania tak zwanej pamięci tłumaczeniowej. Program zapamiętuje kolejno tłumaczone fragmenty tekstu. Jeśli podczas dalszego tłumaczenia pojawią się ich kolejne wystąpienia, podpowiada, jak je przetłumaczyć.

W przypadku tłumaczeń technicznych, zawierających wiele identycznych lub podobnych fragmentów tekstu, narzędzia CAT w ogromnym stopniu przyspieszają pracę tłumacza. Równie ważne jest jednak to, że dzięki ich użyciu tłumaczenia techniczne są bardziej spójne – te same kawałki tekstu pojawiające się w różnych miejscach tłumaczonej dokumentacji, są przetłumaczone dokładnie tak samo.

Wykorzystywanie narzędzi CAT podczas tłumaczenia technicznego to dziś niemal wymóg. Dla tłumacza oznacza konieczność zainwestowania w zakup tego typu programów oraz czasu i znacznego wysiłku w nauczenie się ich obsługi. Ceny programów CAT wahają się od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Jest to więc kolejna przyczyna tego, że profesjonalne tłumaczenie dokumentów technicznych wymaga naprawdę znacznie więcej niż standardowe tłumaczenie, co musi się przekładać na wyższe ceny tłumaczeń technicznych.

Tłumaczenia techniczne – dobre biuro tłumaczeń, czyli sprawdzone rozwiązania

Tłumacze tłumaczący od wielu lat, do tego także od dłuższego czasu specjalizujący się w wybranej dziedzinie, mogą dysponować wystarczającym zapleczem i wiedzą, aby radzić sobie z większością tłumaczeń technicznych w zakresie znanej im dziedziny. Dotyczy to zarówno kwalifikacji i kompetencji, jak i palety potrzebnych do tego programów. Tłumacze tacy należą jednak do wyjątków. Ilość czasu, wysiłku i nakładów finansowych, które trzeba w tym celu ponieść, zwykle przekracza możliwości przeciętnego tłumacza. Poza tym wspomniana wiedza i umiejętności wykraczają daleko poza kompetencje tłumacza, także specjalisty od wybranej dziedziny.

Profesjonalną kompleksową obsługę są w stanie zaoferować wyłącznie odpowiednio przygotowane i wyposażone biura tłumaczeń. Slavis dysponuje wszystkim, co niezbędne do wykonywania najbardziej złożonych i wymagających tłumaczeń technicznych. Tłumaczenia są tu wykonywane przez zawodowych wyspecjalizowanych tłumaczy. Do dyspozycji są najnowsze wersje popularnych narzędzi CAT (SDL Trados Studio oraz Star Transit), a wewnętrzny dział techniczny dba o prawidłowy wygląd i formatowanie tłumaczonych dokumentów. W razie potrzeby dokonywane są poprawki DTP (InDesign, FrameMaker) oraz wykonywane skany i OCR. To biuro tłumaczeń z doświadczeniem i świetnie przygotowane do realizowania najbardziej wymagających projektów tłumaczeniowych.

Tłumaczenia techniczne – rodzaje dokumentów

O formatach plików używanych w tłumaczeniach technicznych wspomnieliśmy wcześniej. Jeśli chodzi o rodzaje dokumentów, to najczęściej są to katalogi (np. części), instrukcje obsługi, rysunki techniczne i komendy sterujące pracą maszyn. Mamy więc do czynienia z dokumentami przeznaczonymi do publikacji, składanymi w programach DTP, rysunkami i schematami tworzonymi w programach typu CAD oraz zestawienia danych i komend najczęściej dostarczanymi w formie list w plikach CSV lub Excela bądź w plikach tekstowych.

To co najważniejsze w przypadku podobnych dokumentów, to znajomość używanych formatów i sprawdzone, wypracowane przez lata rozwiązania. Dzięki nim już na pierwszy rzut oka wiemy, co może zająć więcej czasu, które teksty można szybciej przetłumaczyć i jak zorganizować pracę, aby nie zaskoczyły nas niespodziewane problemy powodujące na przykład przekroczenie ustalonych terminów.

Osobna grupa często tłumaczonych dokumentów to pliki PDF, czyli niejako cyfrowe wydruki z dowolnego programu. Problem z tłumaczeniem plików PDF jest taki, że ich tekstu zwykle nie da się tłumaczyć bezpośrednio w oryginalnym pliku. Konieczne jest utworzenie nowego dokumentu, najczęściej w Microsoft Word i przygotowanie układu strony najbardziej zbliżonego wyglądem do oryginału. Jak widać, tłumaczenie w takim przypadku wiąże się z przygotowaniem i formatowaniem nowego dokumentu przed rozpoczęciem tłumaczenia.

Konieczne są więc umiejętności, wiedza oraz wykonywanie czynności nie mających nic wspólnego z procesem tłumaczenia. Dlatego najbezpieczniej stosować wypróbowane rozwiązania, aby zapobiec pojawieniu się nieprzewidzianych trudności. Stąd właśnie sprawdzone rozwiązania i bogate zaplecze techniczne to największa przewaga profesjonalnego biura tłumaczeń specjalistycznych jak Slavis nad zwykłym biurem tłumaczeń, a tym bardziej nad najlepszym nawet tłumaczem, który w pojedynkę ma niewielkie szanse z poradzeniem sobie z podobnymi wyzwaniami.

Tłumaczenia techniczne – podsumowanie

Tłumaczenia techniczne wymagają dziś od tłumacza bardzo szerokich kompetencji, znacznie wykraczających poza umiejętności powszechnie kojarzone z wykonywaniem tłumaczenia. Dotyczy to samego procesu tłumaczenia, ale także czynności, które mu towarzyszą. Aby móc je realizować, tłumacz musi zainwestować mnóstwo czasu, wysiłku i środków finansowych. Ogólny koszt wykonywania tłumaczeń technicznych jest więc stosunkowo wysoki, a poniesione koszty bezpośrednio przekładają się na ceny podobnych usług. Warto pamiętać, że za oferowanymi niskimi cenami tłumaczeń technicznych z całą pewnością kryje się wątpliwa jakość tłumaczenia. Czy opłaca się wydawać pieniądze na coś, co, z góry wiadomo, na niewiele nam się przyda? Chyba nie.

Sprawdź naszą ofertę
Zadzwoń lub wyślij do nas e-mail.
+48 41 20-20-500   info@slavis.net

Skontaktuj się z nami

  • Tłumacz przysięgły
  • Tłumaczenia stron WWW
  • Tłumaczenia techniczne
  • Tłumaczenia DTP i inne:

E-mail: info@slavis.net

Tel. +48 41 20-20-500

Przejdź do strony Kontakt

Specjalizacja

Wiedza i doświadczenie

Nieustannie aktualizowana znajomość wybranej dziedziny to klucz do sukcesu w tłumaczeniach technicznych

Programy do edycji

Word, Excel, programy DTP

Znajomość obsługi popularnych programów do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, narzędzi do składu tekstu – to nie wymóg, ale przydatna opcja

CAT tools

SDL Trados Studio, Transit, Wordfast

Kiedyś nowość, obecnie konieczność. Bez programów CAT tłumaczenie techniczne nie ma racji bytu. Nowym możliwościom towarzyszą nowe wymagania.