Języki świata

Języki świata – 10 rankingów

Języki używane na całym świecie zmieniają się nieustannie. Zmienia sie ich liczba, liczba ich użytkowników oraz znaczenie – w zależności od celu używania.

Slavis - języki świata

Poniżej przedstawiamy najbardziej interesujące informacje o językach świata i prezentujemy 10 najciekawszych rankingów opartych na podobnych zestawieniach.

[1.] Języki świata – piśmienne i niepiśmienne, ile ich jest?

Na świecie używa się od sześciu do siedmiu tysięcy języków, z czego tylko niewielka cześć to języki piśmienne. Wśród nich tylko ok. 180 języków należy do najczęściej używanych w handlu i kontaktach kulturalnych.

Kody języków w standardzie ISO 639 przedstawiamy na stronie Lista języków ISO-639.

Nasze biuro tłumaczeń dostarcza tłumaczeń na większość z tych języków. Od ponad 20 lat współpracujemy ze sprawdzonymi, doświadczonymi tłumaczami z całego świata, tłumaczącymi zwykle na swój język ojczysty.

Tłumaczenie na dowolny język?

Sprawdź, ile kosztuje tłumaczenie dokumentów lub strony internetowej.
Zamów bezpłatną wycenę!

[2.] Najczęściej używane języki świata

Ranking języków świata, których używa się w największym stopniu, wynika z liczby osób, które się nimi posługują. W tym przypadku kolejność języków na liście nie powinna być niespodzianką:

 1. chiński (mandaryński)
 2. angielski
 3. hiszpański
 4. hindi
 5. arabski
 6. portugalski
 7. bengalski
 8. rosyjski
 9. japoński
 10. niemiecki

Kolejność języków może być różna w zależności od tego, czy uwzględnia się liczbę osób używających ich jako języków ojczystych czy jako kolejnego języka. Skład tej grupy pozostaje mniej więcej stały. Dotyczy to zwłaszcza pięciu pierwszych języków, które bezsprzecznie dominują w większości szacunkowych rankingów.

[3.] Najtrudniejsze języki świata

Zestawienie języków najtrudniejszych do nauczenia nie jest proste i zależy od tego, jakiego języka jako ojczystego używamy. Stopień trudności nauki rosyjskiego będzie zupełnie inny dla Polaka i całkiem inny dla Hiszpana. Ale są też czynniki obiektywne i to one mają decydujący wpływ na ostateczny kształt rankingu, inaczej utworzenie podobnego zestawienia nie byłoby w ogóle możliwe.

Najtrudniejsze języki na świecie

Według badań prowadzonych przez SIL International (Summer Institute of Linguistics) w grupie języków świata, których nauka sprawia najwięcej trudności, znajdują się języki:

 • islandzki
 • fiński
 • węgierski
 • polski
 • koreański
 • japoński
 • arabski
 • chiński (mandaryński)

Najważniejsze czynniki oceny

Pierwszy czynnik jest najmniej obiektywny, związany z tym, jak bardzo dany język różni się od języka ojczystego dla danego użytkownika. Chodzi o słownictwo, wymowę i przynależność do grupy językowej. Osobom używającym jako języka ojczystego języka z tej samej grupy co oceniany język, znacznie łatwiej go sobie przyswoić. Przykłady najbardziej zbliżonych do siebie języków to: rosyjski, białoruski i ukraiński czy duński i norweski.

Grupa czynników obiektywnych obejmuje takie elementy jak: gramatyka, fonetyka/wymowa, słownictwo i zasady pisowni. Szczególnie trzy pierwsze czynniki mogą sprawić, że dla osoby posługującej się danym językiem jako ojczystym nauka określonego języka może być niezwykle wymagająca.

Za przykład niech posłuży język chiński, uznawany w wiekszości rankingów za lidera w omawianej kategorii: w formie pisemnej składa się on z kilkudziesięciu tysięcy znaków. Co prawda, na codzień używa się ich od 3 do 5 tysięcy. Jednak każdy znak może być czytany / wymawiany na cztery sposoby (4 tony) i w zależności od tego mieć różne znaczenie.

Gramatyka tego języka nie jest tak skomplikowana jak np. języka polskiego, jednak bardzo ważne są zasady składni zdań, których nie można zignorować. No i na koniec trudno nie wspomnieć o wymowie, która dla większości uczących się brzmi niezwykle egzotycznie.

[4.] Najłatwiejsze języki świata

Zestawienie języków najłatwiejszych do nauczenia można oprzeć albo na subiektywnej ocenie w oparciu o język ojczysty oceniającego, albo o zestaw obiektywnych cech języka. W pierwszym przypadku nie jest możliwe utworzenie listy obowiącującej dla wszystkich. Co innego łatwy do nauki język dla Niemca, a co innego dla Koreańczyka.

Dlatego prostsze wydaje się stworzenie zestawienia języków, które stawiają najmniejsze wymagania pod względem złożoności gramatyki i liczby zasad, do których należy się stosować, użyając danego języka. Istotne są też kwestie związane z fonetyką, te jednak bardzo szybko okazują się zmienne – zależnie od języka ojczystego uczącego się. Pod tym względem Polakowi prawdopodobnie łatwiej nauczyć się rosyjskiego niż niderladzkiego, zaś Niemcowi niderlandzkiego niż rosyjskiego.

Według wielu zestawień i rankingów listę pięciu najłatwiejszych języków świata, których nauka wymaga poświęcenia najkrótszego czasu, wypełniają:

 1. hiszpański
 2. włoski
 3. szwedzki
 4. niemiecki
 5. angielski

Dość często pojawia się w tym kontekście także język swahili, a także język islandzki. Z kolei odnośnie języka angielskiego nierzadko można spotkać opinie, że poziom trudności jego nauki jest mocno niedoceniany. Opanowanie go na zadowalającym poziomie wcale nie jest tak proste, jak wielu może się wydawać, zwłaszcza w porównaniu z początkowym etapem nauki tego języka.

[5.] Języki najczęściej używane w Internecie

Jednym z bardziej ineteresujacych rankingów dotyczacych języków jest zestawienie porównujące, w jakim stopniu poszczególne języki są używane w Internecie. Najpierw przyjrzyjmy się rankingowi języków, w których tworzone są strony internetowe.

Można by przypuszczać, że ze względu na powszechność wykorzystywania w świecie nauki i w biznesie oraz na względną prostotę na szczycie może się tu znaleźć język angielski. Czy tak jest?

Języki używane najczęściej do tworzenia treści w Internecie:

 1. angielski (59,7%)
 2. rosyjski (8,7%)
 3. hiszpański (4%)
 4. turecki (3,2%)
 5. perski (2,8%)
 6. francuski (2,7%)
 7. niemiecki (2,6%)
 8. japoński (2,3%)
 9. portugalski (2%)
 10. chiński (1,5%)

(język polski z wynikiem 0,8% plasuje się na 14. miejscu)

Przewaga języka angielskiego nie podlega dyskusji. Jeśli mamy stronę WWW i miałoby nam zależeć na obcojęzycznych odbiorcach naszych treści, powinnismy zainwestować przynajmniej w angielską wersję językową.

Oprócz angielskiego, zależnie od potrzeb, warto tez pomyśleć o językach: rosyjskim, hiszpańskim czy niemieckim. Języki te ponownie wystepują w pierwszej dziesiątce zestawienia języków, którymi posługuje się najwięcej użytkowników Sieci.

[6.] Języki używane przez największą liczbę użytkowników Internetu

Jednym z bardziej ineteresujacych rankingów dotyczacych języków jest zestawienie porównujące, w jakim stopniu poszczególne języki są używane w Internecie. Najpierw przyjrzyjmy się rankingowi języków, w których tworzone są strony internetowe.

Języki używane przez największą liczbę użytkowników Internetu:

 1. angielski (25,9%)
 2. chiński (19,4%)
 3. hiszpański (7,9%)
 4. arabski (5,2%)
 5. indonezyjski (4,3%)
 6. portugalski (3,7%)
 7. francuski (3,3%)
 8. japoński (2,6%)
 9. rosyjski (2,5%)
 10. niemiecki (2,0%)

[7.] Jakich języków warto się uczyć?

Od kilku lat kierunki w nauczaniu języków obcych nie zmieniają sie. Prym wiedzie język angielski, który jest niemal obowiązkową pozycją w każdym CV. Popularne są też takie języki jak włoski i hiszpański, nieco osłabło zainteresowanie językiem francuskim.

Tymczasem na świecie w ogromnym tempie zwiększa się liczba osób uczących się języka mandaryńskiego (potocznie nazywanego chińskim) oraz arabskiego. To trendy związane z ekspansją chińskiego kapitału na całym świecie. Efekty widać m.in. w wielu krajach Afryki, w których na znaczeniu straciły angielski i francuski, za to znaczne środki inwestuje się w nauczanie języka mandaryńskiego.

W środkowej i środkowo-wschodniej części Europy w dalszym ciągu będzie rosło zapotrzebowanie na znajomość języka rosyjskiego. Na koniec nie wolno zapomnieć o najważniejszym języku w kontaktach biznesowych w naszym kraju – o języku niemieckim. To język kraju należącego od lat do najsilniejszych gospodarek świata.

[8.] Najbardziej wpływowe języki świata

Liczba użytkowników poszczególnych języków na świecie ma bezpośrednie przełożenie na wagę danego języka. Nie jest to jedyny ważny czynnik. Istotne jest też, w jakich obszarach poszczególne języki są wykorzystywane.

W rankingu języków świata pod względem ich wagi lub znaczenia (ang. most powerful languages in the world), jak podaje się na światowym forum ekonomicznym, liczą się możliwości związane z używaniem danego języka w takich obszarach jak: geografia, ekonomia, komunikacja, wiedza i media oraz dyplomacja.

Według wszelkich danych wymieniona czołowa grupa języków świata pod tym względem nie powinna się zmieniać przez najbliższe 20 lat. Dlatego najwięcej tłumaczeń nasze biuro tłumaczeń realizuje właśnie na takie języki jak angielski, niemiecki, hiszpański, mandaryński i japoński.

Lista najpopularniejszych języków świata jest więc zbliżona, choć niekoniecznie identyczna z zestawieniem języków o największym wpływie. Najbardziej wpływowe języki świata to:

 1. angielski
 2. francuski
 3. hiszpański
 4. arabski
 5. chiński (mandaryński)
 6. rosyjski
 7. portugalski
 8. niemiecki
 9. japoński
 10. hindi

Wśród języków świata o największym znaczeniu (dla rozwoju gospodarczego, kontaktów handlowych, kulturalnych) prym wiodą języki europejskie najważniejszych gospodarczo krajów.

PDF, Excel, Indesign?
Potrzebujesz wyceny tłumaczenia?
Wyślij pliki do wyceny »

[9.] Języki najsilniejszych gospodarek świata

W grupie najważniejszych języków świata przodują te, którymi posługuje się najwięcej osób i te, których używa się w krajach o najsilniejszych gospodarkach. Do takich krajów należą obecnie (i według wielu badań także ten stan nie powinien ulegać większym zmianom w najbliższych latach): USA, Chiny, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Indie.

Stąd blisko do odpowiedzi na pytanie: w jakie języki najlepiej inwestować. Czy to jeśli chodzi o naukę, rozwój kontaktów czy budowanie biznesu.

Jeśli mamy własną stronę i interesuje nas dotarcie do użytkowników obcojęzycznych, warto przeanalizować, jakich krajów języki (spośród tu wymienionych) mogłyby dotyczyc potencjalne kontakty i zainwestować w tłumaczenie istniejących treści właśnie na te języki.

Europa – język niemiecki

To język drugiego eksportera na świecie, największej i najsilniejszej gospodarki w Europie. Jeśli warto zainteresować się jakimś obcym rynkiem zbytu w tej części świata, to na pewno są to Niemcy.

Tłumaczenia na język niemiecki to najczęściej wybierany kierunek tłumaczenia w naszym biurze tłumaczeń. Są to tłumaczenia techniczne, specjalistyczne, naukowe i dotyczące medycyny i farmacji i uwierzytalniane przez tłumaczy przysięgłych.

[10.] Na jakie języki opłaca się tłumaczyć stronę internetową?

Firmowa strona internetowa, o ile tylko jej treści miałyby trafiać także na obce rynki zbytu lub do zagranicznych odbiorców, powinna mieć kilka wersji językowych.

Język angielski jest podstawowym, obowiązkowym wyborem. Drugim językiem powinien być język niemiecki, kolejnymi rosyjski, hiszpański i francuski, zależnie od założeń biznesowych.

Powód takiej kolejności jest prosty: język niemiecki to język najsilniejszej gospodarki europejskiej. Z Niemcami mamy najwięcej kontaktów biznesowych, do Niemiec udaje nam się sprzedawać najwięcej towarów i usług. Język rosyjski pozwala dotrzeć do ogromnej liczby odbiorców w Rosji, na Białorusi i na Ukrainie. Z Hiszpanami i Francuzami łączy nas bardzo wiele gospodarczo, turystycznie i kulturowo. Natomiast wersja angielska pozwala dotrzeć także do osób z innych krajów.

Tłumaczenie strony internetowej

Tłumaczenie stron internetowych to kluczowy element rozwoju działalności w celu otwarcia się na nową grupę odbiorców. Nie ma skuteczniejszej metody, aby zyskać większą liczbę klientów, pozyskać nowych partnerów biznesowych lub wzmocnić wizerunek firmy.

[11.] 10 najdziwniejszych języków świata

Oprócz najpopularniejszych języków używanych przez miliony a nawet miliardy ludzi istnieją też niezwykle oryginalne, egzotyczne języki. Różnią się od znanych i popularnych języków gramatyką, specyfiką odnośnie słownictwa czy wreszcie wymową.

Zwykle też niezwykle interesujace jest historyczne podłoże określające warunki funkcjonowania tych języków. Prezentujemy zestawienie, naszym zdaniem, najciekawszych z nich.

Tuyuka

Uważany za jeden z najtrudniejszych języków, jakie można sobie wyobrazić. Jest używany przez rdzennych mieszkańców wschodniej Amazonii. Tuyuka to język polisyntetyczny, nie ma w nim różnic między słowem a zdaniem. Ponadto, podczas gdy w języku polskim istnieją trzy rodzaje (męski, żeński i nijaki), tuyuka ma ich aż 140. Liczba użytkowników tego języka to ok. 1000 osób.

Sentinel (sentinelski)

To jedyny znany język na świecie, który nigdy nie został zbadany przez naukowców. Używa go od 100 do 250 osób, mieszkańców archipelagu Andamanów w Indiach. Ludzie ci nigdy (od czasów paleolitu) nie opuścili obszaru wyspy, którą zamieszkują. Są wrogo nastawieni do obcych i unikają wszelkich kontaktów z przybyszami z zewnątrz. Podpływających do wyspy kolonizatorów ostrzeliwali zatrutymi strzałami. Brak kontaktu z kimkolwiek z zewnątrz prawdopodobnie spowodował, że przetrwali do dzisiaj. W konsekwencji nic bliższego dzisiaj nie wiadomo ani na temat plemienia, ani używanego przez nich języka.

Hopi

Języka hopi używają indianie Hopi (ok. 5000 osób) w Arizonie. Język ten odnacza się brakiem odniesienia do czasów przeszłego i przyszłego. Według badań naukowców indianie Hopi inaczej postrzegają czas i przestrzeń. Nie rozróżniają oni czasu i jego chronologii, za to czynności kwalifikują do kategorii zdarzeń, przewidywań i uogólnień. Znaczną wagę przywiązują za to do tego, jakie nastawienie do zdarzeń ma autor wypowiedzi.

Rotokas

Rotokas to język ok. 4000 mieszkańców wyspy Bougainville (archipelag w Papui-Nowej Gwinei). Język ten słynie z jednego z najkrótszych alfabetów na świecie, składa się z jedynie 11 głosek (5 samogłosek i 6 spółgłosek). Mimo to mieszkańcy wyspy z powodzeniem porozumiewają się ze sobą. Rotokas charakteryzuje się dużą częstością połączeń samogłosek i częstym występowaniem alofonów. Nie wiadomo natomiast, jaką rolę w języku tym odgrywa akcent.

Pirahã

To kolejny język indian (ok. 300) z obszaru południowej Ameryki (Brazylia). Alfabet pirahã składa się z 11 głosek (8 spółgłosek i 3 samogłosek). Co ciekawe, w języku tym nie ma określeń kolorów czyli liczb. Indianom wystarcza określenie typu "dużo" lub "mało" czy "jasny" i "ciemny". Ograniczone jest też słownictwo dotyczące pokrewieństwa – wystepuje tylko jedno określenie na matkę i ojca, a poza nim i określeniem dzieci brak słów oznaczających innych członków rodziny. Język pirahã nie ma zdań złożonych, wyrażeń fatycznych (proszę, dziękuję). Rzeczowniki i zaimki nie są odmieniane, natomiast czasowniki przyjmują aż 16 różnych form.

Arczyński (Аршиштиб)

Język arczyński jest używany przez ok. 1000 osób zamieszkujących wioskę Archib (i kilka okolicznych wsi) na wybrzeżu Morza Kaspijskiego w południowym Dagestanie. Język ten nie ma formy piśmiennej, jest on używany wyłącznie w sytuacjach nieformalnych przez członków rodzin i znajomych.

Jupik (Yupik)

Jupik to język eskimoski używany przez ok 12 tysięcy ludzi zamieszkujących zachodnią i południowo-środkową Alaskę oraz północno-wschodnią Syberię. Co ciekawe, język ten występuje w pięciu odmianach, różniących się do tego stopnia, że mieszkańcy poszczególnych regionów, na których występuje, nie zawsze są w stanie się ze sobą porozumieć. Jest językiem polisyntetycznym, to znaczy, że pojedyncze słowa mogą zawierać dłuższe treści, np. "tuntussuqatarniksaitengqiggtuq" oznacza "nie powiedział nam znów, że idzie polować na renifery", z kolei "anisaxtuxtyfkagatapixnakakjagaka" znaczy "zdarzyło się, że chciałem go zmusić do chodzenia i przynoszenia śniegu".

!o!kung

!o!kung to język używany przez buszmenów w północnej Namibii i południowej Angoli. Podobnie jak inne języki khoisan, do których należy, jest to język mlaskowy. Język ten dysponuje szczególnie bogatym zasobem fonemów (odrębnych dźwięków), a charakterystyczną cechą jest występowanie aż 48 wykrzykników, oznaczających odgłosy przypominające mlaski.

Jawajski

Język jawajski nie jest szczególnie rzadkim lub nieznanym językiem. Języka tego używa aż 85 mln osób (wyspa Jawa i inne części Indonezji). Rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki są w nim nieodmienne. Jednak to, co go wyróżnia, to występowanie aż 3 wariantów społecznych, które są używane zależnie od tego, do kogo się zwracamy. Ngoko to język prosty, znany przez wszystkich. Krama to wariant formalny, używany w sytuacjach oficjalnych. Natomiast madya to wariant pośredni, forma uprzejma używana np. podczas rozmów z przyjaciółmi. Warto dodać, że wszystkie trzy warianty różnią się między sobą słownictwem, składnią a nawet akcentem. Każdy mieszkaniec wyspy musi przyswoić sobie wszystkie trzy wersje tego języka.

Nuxálk

Nuxálk to język indian (ok. 200) z Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Należy do rodziny języków salish i zawiera jedynie 3 samogłoski, ale żadnych sonantów (spółgłosek zgłoskotwórczych). Odznacza sie tym, że praktycznie składa się wyłącznie ze zbitek spółgłosek, które nie są rozdzielane na sylaby. Przykład: "clhp'xwlhtlhplhhskwts'" znaczy: "wtedy miał w posiadaniu garść jagód".

Języki świata – Podsumowanie

Na świecie używa się do 7 tysięcy języków, z których o jedynie 150 do 200 kiedykolwiek słyszeliśmy. Te, o których niewiele wiemy, nie mają dla nas większego znaczenia, ponieważ nie mamy z nimi do czynienia. Z kolei grupę tych bardziej znanych można zestawiać i analizować na wiele sposobów, jak to zrobiliśmy wyżej, biorąc pod uwagę różne czynniki i kryteria.

Nasze biuro tłumaczeń dostarcza tłumaczenia większości znanych języków używanych na całym świecie dzięki wieloletniej współpracy z tłumaczami żyjącymi pod najróżniejszymi szerokościami i długościami geograficznymi. Dodatkowo specjalizujemy się w tłumaczeniu stron internetowych. Przed rozpoczęciem realizacji tłumaczenia strony analizujemy i podpowiadamy najlepsze rozwiązanie dopasowane do potrzeb naszych klientów.

Zgłoś się do nas, jeśli nie wiesz, jak się za to zabrać, a my wszystkim się zajmiemy. Nie poniesiesz żadnych kosztów, zanim wspólnie nie podejmiemy decyzji. Serdecznie zapraszamy!

Tłumaczenie strony internetowej?

Prześlij do nas pliki lub adres strony –
zamów darmową wycenę.

Do wyceny

Slavis ISO

Tłumaczenia realizujemy zgodnie z normą jakości ISO 17100:2015 Usługi tłumaczeniowe.

Nasze tłumaczenia

 • Tłumaczenia przysięgłe
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia specjalistyczne
 • Tłumaczenie stron WWW

Języki tłumaczenia

Inne językowe

Tłumaczenia na wszystkie języki

Nasze biuro tłumaczeń dostarcza tłumaczenia na wiekszość popularnych języków świata.

ISO 639-1

ISO 639-1 to standard dwuliterowych kodów językowych obejmujących większość języków świata. Kody te są używane przez programy CAT (wspomagające tłumaczenie) i przetwarzające tekst z użyciem oznaczeń języka.

Norma ISO 639-2 i kolejne wersje wprowadziły trzyliterowe kody językowe.

Języki sztuczne

Języki naturalne powstawały na drodze historycznego rozwoju. Oprócz nich istnieją języki sztuczne, tworzone z myślą o ułatwieniu komunikacji dla ludzi posługujących się różnymi językami. Oto lista popularnych języków sztucznych:

 • Adjuvilo
 • Bliss
 • Esperanto
 • gestuno (język migowy)
 • Glosa
 • Ido
 • Interlingua
 • Lingua Franca Nova
 • Novial
 • Lingua Franca Nova
 • Occidental (interlingue)
 • Solresol
 • sona
 • Talossański
 • Volapük
Potrzebna ci wycena tłumaczenia?
Przejdź do Wyceny »